Спеціальність: Економіка підприємства
Семестр: 3
Предмет: Мікроекономіка

Фото
Викладач:
Хаєцька Ольга Петрівна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
  питання до іспиту з дисципліни Мікроекономіка
21588 Мікроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 0 Хаєцька О.П., Брояка А.А., Феняк Л.А. 41
29228 Мікроекономіки.Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та повед Хаєцька О.П., Феняк Л.А. 94
29229 Мікроекономіка. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінков Хаєцька О.П. 21
28823 Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні та світі Хаєцька О. П. 244
28825 Напрямки удосконалення механізму управління якістю продукції Хаєцька О. П. 202
65912 Лекція-презентація мікро 1 Хаєцька О.П. 278
28842 Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України Хаєцька О. П. 231
65913 Лекція-презентація мікро 2 Хаєцька О.П. 324
65915 Лекція-презентація мікро 3 Хаєцька О.П. 413
65916 Лекція-презентація мікро 4 Хаєцька О.П. 449
65917 Лекція-презентація мікро 5 Хаєцька О.П. 457
65918 Лекція-презентація мікро 6 Хаєцька О.П. 456
65919 Лекція-презентація мікро 7 Хаєцька О.П. 364
65920 Лекція-презентація мікро 8 Хаєцька О.П. 304
65921 Лекція-презентація мікро 9 Хаєцька О.П. 258
65922 Лекція-презентація мікро 10 Хаєцька О.П. 177
74865 Конспект лекцій Мікроекономіка 95
75528 Силабус мікроекономіка 051 Економіка 2022 Хаєцька О.П. 3
84296 РП мікроекономіка 051 Хаєцька О.П. 9

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Мікроекономіка. Зріз знань.0/0
2Мікроекономіка. Тести до іспиту. Тренінг.3264/109
3Мікроекономіка 2020. ЕК, ЕП, ФБСС, ПТБД, ОО, Марк.263/9

Література в бібліотеці університету (51 найменувань)

Докладно