Спеціальність: Економіка підприємства (заочн.)
Семестр: 3
Предмет: Мікроекономіка

Фото
Викладач:
Хаєцька Ольга Петрівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
  питання до іспиту з дисципліни Мікроекономіка
21588 Мікроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 0 Хаєцька О.П., Брояка А.А., Феняк Л.А. 41
29228 Мікроекономіки.Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та повед Хаєцька О.П., Феняк Л.А. 94
29229 Мікроекономіка. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінков Хаєцька О.П. 21
28823 Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні та світі Хаєцька О. П. 244
28825 Напрямки удосконалення механізму управління якістю продукції Хаєцька О. П. 202
74865 Конспект лекцій Мікроекономіка 96
28842 Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України Хаєцька О. П. 231
75528 Силабус мікроекономіка 051 Економіка 2022 Хаєцька О.П. 3
84296 РП мікроекономіка 051 Хаєцька О.П. 9

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Мікроекономіка. Зріз знань.0/0
2Мікроекономіка. Тести до іспиту. Тренінг.3264/109
3Мікроекономіка 2020. ЕК, ЕП, ФБСС, ПТБД, ОО, Марк.263/9

Література в бібліотеці університету (51 найменувань)

Докладно