Спеціальність: Економіка підприємства
Семестр: -103
Предмет: Інформаційні технології

Фото
Викладач:
Волонтир Людмила Олексіївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
29213 Інформаційні технології. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 Рузакова О.В., Кіпоренко С.С., Чіков І.А. 50
50963 ІТ. Практична робота 1. Рузакова Ольга Володимирівна 1574
29282 Інформаційні технології. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю Рузакова О.В., Кіпоренко С.С., Чіков І.А. 51
50638 ІТ. Практична робота 2. Рузакова Ольга Володимирівна 1627
59738 ІТ. Практична робота 3 Рузакова Ольга Володимирівна 646
55196 ІТ. Практична робота 4. Рузакова Ольга Володимирівна 1357
51186 ІТ. Презентація_лекція1 Рузакова Ольга Володимирівна 575
59590 ІТ. Презентація 2 Рузакова О.В. 69
52478 ІТ. Презентація_лекція3 Рузакова Ольга Володимирівна 372
52927 ІТ. Практична робота 5. Рузакова Ольга Володимирівна 1135
53083 ІТ. Презентація_лекція5 Рузакова Ольга Володимирівна 389
53567 ІТ. Практична робота 6. Рузакова Ольга Володимирівна 840
55195 ІТ. Практична робота 7. Рузакова Ольга Володимирівна 1133
56239 ІТ. Презентація_лекція7 Рузакова Ольга Володимирівна 280
59550 Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні технології" Рузакова О.В. 230
58952 Силабус навчальної дисципліни «Інформаційні технології» для студентів спеціальності 051 «Економіка», 2021 р. Рузакова Ольга Володимирівна 11
52837 Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології» для студентів спеціальності 051 «Економіка», 2021 р. Рузакова Ольга Володимирівна 37

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1ІТ. Практична робота №7. Робота з графікою.682/68
2ІТ. Практична робота №8.436/44
3ІТ. Практична робота №9.478/48
4ІТ. Практична робота №10.360/36
5ІТ. Практична робота №11.353/35
6Інформаційні технології. Заліково-екзаменаційний тест.984/33
7Атестація_1_Екон_МАШ_ПОМ_ПТБД.2758/276

Література в бібліотеці університету (16 найменувань)

Докладно