Спеціальність: Комп"ютерні науки
Семестр: 5
Предмет: Менеджмент

Фото
Викладач:
Підвальна Оксана Григорівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
29276 Менеджмент. Навчальна програма дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньої пр Підвальна О.Г., Германюк Н. В. 19
60957 Силабус 122 "Компютерні науки" ПІДВАЛЬНА О.Г. 11
29279 Менеджмент. Методичні вказівки до самостійної підготовки з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань Підвальна О.Г., Германюк Н. В. 19
60958 Конспект Лекцій Менеджмент ПІДВАЛЬНА О.Г. 278
29280 Менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого (бакала-врського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інфо Підвальна О.Г., Германюк Н. В. 14
60965 Контрольні питання ПІДВАЛЬНА О.Г. 31
60967 Робоча програма КН ПІДВАЛЬНА О.Г. 15

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Менеджмент.3438/115

Література в бібліотеці університету (94 найменувань)

Докладно