Спеціальність: Економіка підприємства
Семестр: -105
Предмет: Бухгалтерський облік

Фото
Викладач:
Коваль Любов Віталіївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
25718 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведі- нкові науки» спеціальності 051 «Економіка» / Л Коваль Л.В. 23
26138 Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні Коваль Л.В., Бурко К.В. 97
59111 Конспект лекцій БО ЕК ЕП Коваль Л.В. 66
74331 БО силабус 2022 (ЕКОН з) Коваль Л.В. 5
66143 БО ЕК ЕП през пз 1 Коваль Л.В. 3
66144 БО ЕК ЕП през пз 2 Коваль Л.В. 7
66146 БО ЕК ЕП през пз 3 Коваль Л.В. 3
66147 БО ЕК ЕП през пз 4 Коваль Л.В. 3
66148 БО ЕК ЕП през пз 5 Коваль Л.В. 4
66149 БО ЕК ЕП през пз 6 Коваль Л.В. 3
66150 БО ЕК ЕП през пз 7 Коваль Л.В. 8
66151 БО ЕК ЕП през пз 8 Коваль Л.В. 3
66152 БО ЕК ЕП през пз 9 Коваль Л.В. 5
66153 БО ЕК ЕП през пз 10 Коваль Л.В. 8
66154 БО ЕК ЕП през пз 11 Коваль Л.В. 4
86673 2022 Робоча програма БО економіка 2020 Коваль 11 тем Коваль Л.В. 1

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1051 . Бухгалтерський облік. Атестація 1.0/0
2БО іспит ЕК ЕП.0/0
3БО самопідготовка ЕК ЕП.0/0

Література в бібліотеці університету (139 найменувань)

Докладно