Спеціальність: Комп"ютерні науки
Семестр: -7
Предмет: Аграрна політика та земельні відносини

Фото
Викладач:
Калетнік Григорій Миколайович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
18394 Аграрна політика та земельні відносини. Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських занять (частина І) для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання за галузя Калетнік Г.М., Климчук О.В., Фурман І.В., Охота Ю.В. 68
61376 Конспект лекцій з дисципліни Аграрна політика та земельні відносини Калетнік Г.М., Лутковська С.М. 91
18395 Аграрна політика та земельні відносини. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи (частина І) для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання за галузями знань 0517 Калетнік Г.М., Климчук О.В., Фурман І.В., Охота Ю.В. 68
61378 Тема 1. Історичний досвід і сучасна практика аграрної політики України (презентація) Калетнік Г.М. 26
20186 Аграрна політика та земельні відносини. Методичні рекомендації до виконання практичних та самостійної робіт (частина І) для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання за галузям Калетнік Г.М., Климчук О.В., Охота Ю.В. 47
61379 Тема 2. Аграрна політика: суть, мета і головні компоненти (презентація) Калетнік Г.М. 40
24492 Аграрна політика та земельні відносини Калетнік Г. М., Гончарук І. В., Ємчик Т. В., Лутковська С. М. 4564
61380 Тема 3. Інституційні засади здійснення аграрної політики в Україні (презентація) 19
27873 Аграрна політика та земельні відносини. Програма навчальної дисципліни, галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова ді Яремчук Н.В. 11
61381 Тема 4. Аграрна політика в країнах ЄС та світі – 1 (презентація) Калетнік Г.М. 54
27876 Аграрна політика та земельні відносини. Програма навчальної дисципліни Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Спеціальність 201 «Агрономія» 202 «Захист та карантин рослин» 203 «Садів Яремчук Н.В. 13
61382 Тема 5. Аграрна політика в країнах ЄС та світі – 2 (презентація) Калетнік Г.М. 41
27902 Аграрна політика та земельні відносини. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання Частина І Яремчук Н.В., Березюк С.В., Балдинюк В.М. 44
61383 Тема 6. Продовольча безпека – 1 (презентація) Калетнік Г.М. 42
61384 Тема 7. Продовольча безпека – 2 (презентація) 31
61386 Тема 9. Інструменти регулювання зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією (презентація) Калетнік Г.М. 23
61387 Тема 10. Ресурсне забезпечення та науково-технічні аспекти аграрної політики (презентація) Калетнік Г.М. 26
61388 Тема 11. Інноваційна діяльність та агарна освіта (презентація) Калетнік Г.М. 24
61389 Тема 12. Розвиток майнових відносин власності, форм господарювання та інтеграційних відносин (презентація) 24
61390 Тема 13. Сучасні тенденції розвитку інтеграційних процесів у АПК (презентація) Калетнік Г.М. 30
61393 Робоча програма з навчальної дисципліни «Аграрна політика та земельні відносини». Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський), спеціальність – 122 Комп’ютерні науки, 2021 р. Калетнік Г.М. 9
61394 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АГРАРНА ПОЛІТИКА ТА ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ», спеціальність - 122 Комп`ютерні науки Калетнік Г.М. 8
61395 Питання до заліку з дисципліни «АГРАРНА ПОЛІТИКА ТА ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ» Калетнік Г.М. 20
61396 Список літературних джерел з дисципліни «Аграрна політика та земельні відносини» Калетнік Г.М. 6
61593 Тема 8. Інструменти реалізації аграрної політики. оподаткування сільгоспвиробників (презентація) Калетнік Г.М. 30

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Аграрна політика та земельні відносини. Аграрна політика та земельні відносини.0/0

Література в бібліотеці університету (4 найменувань)

Докладно