Спеціальність:
Семестр:
Предмет:

Фото
Викладач:
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
61400 Лекція 1. Державна політика та демократичне врядування. Повноваження органів влади у формуванні і реалізації політики та участь громадськості Фурман І.В. 6
61401 Лекція 2. Лідерство та цінності у формуванні політики Фурман І.В. 1
61402 Лекція 3. Загальна характеристика системи органів виконавчої влади України Фурман І.В. 0
61403 Лекція 4. Організаційна структура державного управління Фурман І.В. 1
61404 Лекція 5. Місцеві державні адміністрації в системі виконавчої влади Фурман І.В. 1
61405 Лекція 6. Державний службовець, як основний об’єкт реформування державної служби (презентація) Фурман І.В. 0
63594 ТЕМА 7. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (презентація) Фурман І.В. 1
63595 Лекція 8 ДПтаВ ДЕРЖАВНА КАДРОВА ПОЛІТИКА (презентація) Фурман І.В. 0
63596 Робоча програма з навчальної дисципліни «Державна політика та врядування». Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань – 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальніст Фурман І.В. 6
70540 ЛЕКЦІЯ 9 (ДПтаВ) Аналіз середовища політики та стекйкхолдерів Фурман І.В. 0
70541 ЛЕКЦІЯ 10 (ДПтаВ) ЦИФРОВЕ УРЯДУВАННЯ Фурман І.В. 1
70542 ЛЕКЦІЯ 11 (ДПтаВ) Гуманітарна політика держави Фурман І.В. 0
70543 ЛЕКЦІЯ 12 (ДПтаВ) Держ політика у сфері земельних відносин част 1 Фурман І.В. 0
70544 ЛЕКЦІЯ 12 (ДПтаВ) Держ політика у сфері земельних відносин част 2 Фурман І.В. 0
70545 ЛЕКЦІЯ 13 (ДПтаВ) Бюджетна політика. Бюджетування і ресурсне забезпечення політики Фурман І.В. 0
70547 Практична робота - е-урядування Франція Фурман І.В. 0
70548 Практична робота - Ринок землі Франції Фурман І.В. 0
70549 Практична робота - Цифрове врядування у Великобританії Фурман І.В. 0
70550 Практична робота - Цифрове урядування в США Фурман І.В. 0
70546 Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Державна політика та врядування» Фурман І.В. 1
80681 ТЕМА 1. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ У ФОРМУВАННІ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ТА УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ (презентація) Фурман І.В. 1