Спеціальність: Харчові технології
Семестр: 10
Предмет: Інноваційні технології в галузі

Фото
Викладач:
Берник Ірина Миколаївна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
31591 Інноваційні технології в галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галу Берник І.М. 17
63397 Інноваційні технології в галузі. Методичні вказівки для практичних занять денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти: другий магістерський, галузь знань 18 «Виробництво та техно Берник І.М., Новгородська Н.В. 15
63398 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання 2020 року вступу Берник І.М. 9
81648 ІТГ лк1 Берник І.М. 4
81649 ІТГ лк2 Берник І.М. 3
81650 ІТГ лк3 Берник І.М. 3
81651 ІТГ лк4 Берник І.М. 5
81652 ІТГ лк5 Берник І.М. 8
81653 ІТГ лк6 Берник І.М. 7
81654 ІТГ контрольні питання дисципліни Берник І.М. 2
82440 ІТГ лк7 Берник І.М. 2
82495 ІТГ лк8 1
82552 Інноваційні технології в галузі. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринниц Берник І.М. 6
82565 ІТГ лк11 Берник І.М. 10
82563 ІТГ лк9 Берник І.М. 3
82564 ІТГ лк10 Берник І.М. 6
95192 Силабус ІТГ23 Берник І.М. 5

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Інноваційні технології в галузі.971/32

Література в бібліотеці університету (4 найменувань)

Докладно