Спеціальність: Економіка підприємства
Семестр: 9
Предмет: Інноваційний розвиток підприємства

Фото
Викладач:
Алескерова Юлія Володимирівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
25721 ІРП ТЕМА1 Алескерова Ю.В. 243
25722 ІРП ТЕМА2 Алескерова Ю.В. 173
25725 ІРП ТЕМА4 Алескерова Ю.В., 133
25724 ІРП ТЕМА3 Алескерова Ю.В. 133
28433 ІРП Тема 5 н 111
35004 Інноваційний розвиток підприємства. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Економіка» зі спеціал Алескерова Ю.В.,Федоришина Л.І. 0
28434 ІРП тема 6н 97
33880 Інноваційний розвиток підприємства. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка Алескерова Ю.В. 5
28435 ІРП тема 7 н 111
35002 Інноваційний розвиток підприємства. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Економіка» зі спеціа Алескерова Ю.В.,Федоришина Л.І. 1
28436 ІРП тема 8 н 92
29735 тема 3 ІРП ПР 119
29736 тема 4 ІРП ПР Алескерова Ю.В. 101
29737 тема 5 ІПР ПР Алескерова Ю.В. 99
29738 тема 6 ІРП ПР Алескерова Ю.В. 84
29739 тема 7 ІРП ПР Алескерова Ю.В. 98
29740 тема 8 ІРП ПР Алескерова Ю.В. 90
29733 тема 1 ІРП ПР Алескерова Ю.В. 90
29734 Тема 2 ІРП ПР Алескерова Ю.В. 97
39109 ІРП питання до іспиту Алескерова Ю.В. 16
97042 Силабус ІРП Економіка 23 Алескерова Ю.В. 0
97041 Індивідуальні завдання із ІРП Алескерова Ю.В. 0
97044 Конспект ІРП Алескерова Ю.В. 1
97046 РОБОЧА ІРП ЕКОН 23 Алескерова Ю.В. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1ЗРІЗ ЗНАНЬ - ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТИОК ПІДПРИЄМСТВА. ЗРІЗ ЗНАНЬ ФБС.0/0
2ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА.1190/119
3Атестація 2 ІРП.0/0

Література в бібліотеці університету (5 найменувань)

Докладно