Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Семестр: 2
Предмет: Макроекономіка

Фото
Викладач:
Хаєцька Ольга Петрівна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
19811 Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу «Макроекономіка» для підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) денної форми навчання галузь Хаєцька О.П. 60
47706 Лекція. Держава в системі макроекономічного регулювання Хаєцька О.П. 79
  Питання до іспиту з макроекономіки
20114 Макроекономіка. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього ступеня (бакалавр), га Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А., Довгань Ю.В. 583
47869 Тема 4. Сукупний попит сукупна пропозиція. Практична. Контрольна робота Хаєцька О.П. 71
25597 Макроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «У Хаєцька О.П., Брояка А.А., Феняк Л.А. 74
47868 Сукупні витрати і ВВП. Кейнсіанська модель товарного ринку. Практичне заняття. Феняк Л.А. 85
48885 Контрольна робота 5 Грошовий ринок Хаєцька О.П. 57
49270 Контрольна робота 7 Макроекономічна нестабільність Хаєцька О.П. 58
55120 Список літератури макроекономіка 19
65065 Лекція-презентація макро, 1_2 год Хаєцька О.П. 387
65070 Лекція-презентація макро, 3_2 год Хаєцька О.П. 418
65071 Лекція-презентація макро, 4,5_4 год Хаєцька О.П. 483
65930 Лекція-презентація макро 6,7_4 год Хаєцька О.П. 447
65934 Лекція-презентація макро, 11_2 год Хаєцька О.П. 269
65936 Лекція-презентація макро, 14_2 год Хаєцька О.П. 151
65937 Лекція-презентація макро, 15_2 год Хаєцька О.П. 126
74866 Конспект лекцій Макроекономіка 50
75535 Силабус макроекономіка 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2022 Хаєцька О.П. 4
84303 РП макроекономіка 076 Хаєцька О.П. 6
85128 Лекція-презентація макро, 2_2 год Хаєцька О.П. 22
85129 Лекція-презентація макро, 8,9_4 год Хаєцька О.П. 35
85130 Лекція-презентація макро, 12,13_4 год Хаєцька О.П. 32
85131 Лекція-презентація макро, 10_4 год Хаєцька О.П. 32

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Макроекономіка. Зріз знаннь0/0
2Макроекономіка. Тести до екзамену. Тренінг.847/28
3Макроекономіка. Тести до іспиту.210/7

Література в бібліотеці університету (56 найменувань)

Докладно