Спеціальність: Галузеве машинобудування
Семестр: 9
Предмет: Прикладні комп`ютерні технології САП

Фото
Викладач:
Шаргородський Сергій Анатолійович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
24430 Прикладні комп'ютерні технології. Системи автоматизованого проектування: Методичні вказівки по вивченню та виконанню лабораторних робіт (частина 2) для студентів другого (магістерського) р Веселовська Н.Р., Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С. 19
64289 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Прикладні комп`ютерні технології. Сап Шаргородський С.А. 15
24431 Прикладні комп'ютерні технології. Системи автоматизованого проектування: Методичні вказівки по вивченню та виконанню лабораторних робіт (частина 1) для студентів другого (магістерського) р Веселовська Н.Р., Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С. 25
64290 Силабус НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Прикладні комп`ютерні технології. САП Шаргородський С.А. 18
68474 Конспект лекцій "Прикладні компьютерні технології САП" Шаргородський С.А. 51
68477 Презентації Прикладні компьютерні технології САП Шаргородський С.А. 19
86568 ПРИКЛАДНІ КОМП`ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ. СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМА навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань Шаргородський С.А., Веселовська Н.Р. 2
86589 Питання до заліку ПКТ САП 1
86862 Презентація практичних робіт ПКТ_САП 9
86867 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи ПКТ_САП 3

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Прикладні комп`ютерні технології.1/0