Спеціальність: Лісове і садово-паркове господарство
Семестр: 7
Предмет: Мисливська кінологія

Фото
Викладач:
Бондар Анатолій Омелянович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
24176 Мисливська кінологія. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство» Єлісавенко Ю.А. 15
52311 Конспект лекцій з дисципліни "Мисливська кінологія" Черняк В.М. 15
52312 Практична робота №1 (МК) Швидкий П.А. 18
52313 Практична робота №2 (МК) Швидкий П.А. 15
52314 Практична робота №3 (МК) Швидкий П.А. 12
52391 Практична робота №4 (МК) Швидкий П.А. 5
52393 Практична робота №5 (МК) Швидкий П.А. 5
52394 Практична робота №6 (МК) Швидкий П.А. 6
52395 Практична робота №7 (МК) Швидкий П.А. 8
52407 Презентація дисципліни Мисливська кінологія Швидкий П.А. 7
56614 Практичні роботи з дисципліни Мисливська кінологія Швидкий П.А., Черняк В.М. 5
64462 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ МИСЛИВСЬКА КІНОЛОГІЯ Козак Ю.В. 6
64463 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МИСЛИВСЬКА КІНОЛОГІЯ» Бондар А.О. 2

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Мисливська кінологія.0/0

Література в бібліотеці університету (3 найменувань)

Докладно