Спеціальність: Агроінженерія
Семестр: 2
Предмет: Охорона праці та безпека життєдіяльності

Фото
Викладач:
Солона Олена Василівна
Список методичної літератури 2

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
14524 Основи охорони праці. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Омельянов О.М. 508
54061 Інструктаж з техніки безпеки на виробничій практиці Солона О.В. 31
14715 Безпека праці та життєдіяльності. Програма нормативної дисципліни для всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Омельянов О.М. 968
55924 Безпека життєдіяльності. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. 55
50467 Безпека праціі та життєдііяльностіі О. М. Омельянов, А. В. Спірін, І. В. Твердохліб 262
69323 Конспект лекцій (презентації) з дисципліни "Охорона праці та безпека життєдіяльності" Солона Олена Василівна 253
69324 Конспект практичних робіт (презентації) з дисципліни "Охорона праці та безпека життєдіяльності" Солона Олена Василівна 171
69614 Контрольні питання з дисципліни ОП та БЖД Солона Олена Василівна 45
70907 Силабус навчальної дисципліни "Охорона праці та безпека життєдіяльності",Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство» Спеціальність 208 «Агро Солона О.В. 25
83895 Робоча програма навчальної дисципліни "Охорона праці та безпека життєдіяльності",Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство» Спеціальність 208 Солона О.В. 33
  Конспект лекцій з дисципліни "Охорона праці та безпека життєдіяльності"

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.4518/151

Література в бібліотеці університету (10 найменувань)

Докладно