Спеціальність: Агроінженерія
Семестр: 5
Предмет: Гідравліка

Фото
Викладач:
Шаргородський Сергій Анатолійович
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
15779 Гідравліка, гідро-, пневмоприводи. Частина І «Гідравліка»: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання Веселовська Н.Р., Іванов М.І., Ковальова І.М. 71
64281 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Гідравліка 208 Шаргородський Сергій Анатолійович 19
23046 Гідравліка: Навчальний посібник Веселовська Н.Р, Іванов М.І., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. 72
64282 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Гідравліка 208 к.т.н., доцент Шаргородський С.А. 22
24191 Гідравліка, гідро-, пневмоприводи. Методичні вказівки по вивченню та виконанню практичних робіт для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 13 «Механічна інженерія» сп Н.Р. Веселовська, М.І.Іванов, C.А. Шаргородський, В.С.Руткевич 84
68652 Конспект лекцій Гідравліка Шаргородський С.А. 108
68655 Презентації Гідравліка Шаргородський С.А. 66
86564 ГІДРАВЛІКА ПРОГРАМА навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 208 Агроінж Шаргородський С.А., Веселовська Н.Р., Руткевич В.С. 8
86579 Тести Гідравліка 7

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Гідравліка. Гідравліка.0/0

Література в бібліотеці університету (37 найменувань)

Докладно