Спеціальність: Агрономія (заочн.)
Семестр: 11
Предмет:

Фото
Викладач:
Телекало Наталія Валеріївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
15178 Світові агротехнології: методичні вказівки для самостійної роботи магістрів агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – В.Д. Паламарчук, В.А. Мазур, І.С. Поліщук, О.В.Мазур 134
28432 Інноваційні технології в рослинництві. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної та заочної форми, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціально Н.В. Телекало, І.В. Гончарук, О.В. Мазур, В.Г. Липовий 115
28433 Інноваційні технології в рослинництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання, галузі знань 20 Аграрні науки та Н.В. Телекало, І.В. Гончарук, О.В. Мазур, В.Г. Липовий. 56
28434 Інноваційні технології в рослинництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми, галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство, спеціаль Н.В. Телекало, І.В. Гончарук, О.В. Мазур, В.Г. Липовий. 38
63093 Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційні технології в рослинництві». Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 201 Телекало Н.В. 1
63094 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ» Телекало Н.В. 0
70772 Інноваційні технології в рослинництві конспект лекцій Телекало Н.В. 0
70773 Інноваційні технології в рослинництві практичні роботи Телекало Н.В. 0
70774 Лекція 1 Презентація 0
70775 Лекція 2 Презентація 0
70776 3 Лекція Презентація 0
70789 16 Лекція Презентація 0
70778 4 Лекція Презентація 0
70779 5 Лекція Презентація 0
70780 6 Лекція Презентація 0
70781 7 Лекція Презентація 0
70782 8 Лекція Презентація 0
70783 9 Лекція Презентація 0
70784 10 Лекція Презентація 0
70785 11 Лекція Презентація 0
70786 14 Лекція Презентація 0
70788 15 Лекція Презентація 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Сільське господарство та лісівництво. Інноваційні технології в рослинництві Маг.5403/270