Спеціальність: Агрономія (заочн.)
Семестр: 11
Предмет: Інноваційні технології в рослинництві

Фото
Викладач:
Паламарчук Віталій Дмитрович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
15178 Світові агротехнології: методичні вказівки для самостійної роботи магістрів агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – В.Д. Паламарчук, В.А. Мазур, І.С. Поліщук, О.В.Мазур 128
74335 ІТ в рослинництві конспект лекцій 2022 Паламарчук В.Д. 115
28432 Інноваційні технології в рослинництві. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної та заочної форми, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціально Н.В. Телекало, І.В. Гончарук, О.В. Мазур, В.Г. Липовий 103
74336 ІТ в рослинництві презентації 2022-2023 Паламарчук В.Д. 99
28433 Інноваційні технології в рослинництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання, галузі знань 20 Аграрні науки та Н.В. Телекало, І.В. Гончарук, О.В. Мазур, В.Г. Липовий. 45
74337 ІТ в рослинництві практичні презентації 2022-2023 Паламарчук В.Д. 165
28434 Інноваційні технології в рослинництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми, галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство, спеціаль Н.В. Телекало, І.В. Гончарук, О.В. Мазур, В.Г. Липовий. 31
3663 Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві: Навчальний посібник В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, С.М.Каленська, Л.М.Єрмакова 850
13118 Новітні агротехнології у рослинництві. Паламарчук В. Д., Поліщук І. С., Мазур В. А., Паламарчук О. Д. 388
83593 Тестові завдання ІТвР Паламарчук В.Д. 3
30594 Основи насіннєзнавства (теорія, методологія, практика) Паламарчук В.Д., Доронін В.А., Колісник О.М., Алєксєєв О.О. 202
93524 Інноваційні технології в рослинництві робоча програма Паламарчук В.Д. 2
93525 Інноваційні технології в рослинництві силабус Паламарчук В.Д. 3

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Сільське господарство та лісівництво. Інноваційні технології в рослинництві Маг.5403/270