Спеціальність: Агрономія (заочн.)
Семестр: 11
Предмет: Інноваційні технології в рослинництві

Фото
Викладач:
Паламарчук Віталій Дмитрович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
15178 Світові агротехнології: методичні вказівки для самостійної роботи магістрів агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – В.Д. Паламарчук, В.А. Мазур, І.С. Поліщук, О.В.Мазур 134
28432 Інноваційні технології в рослинництві. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної та заочної форми, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціально Н.В. Телекало, І.В. Гончарук, О.В. Мазур, В.Г. Липовий 115
28433 Інноваційні технології в рослинництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання, галузі знань 20 Аграрні науки та Н.В. Телекало, І.В. Гончарук, О.В. Мазур, В.Г. Липовий. 56
28434 Інноваційні технології в рослинництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми, галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство, спеціаль Н.В. Телекало, І.В. Гончарук, О.В. Мазур, В.Г. Липовий. 38
3663 Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві: Навчальний посібник В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, С.М.Каленська, Л.М.Єрмакова 989
13118 Новітні агротехнології у рослинництві. Паламарчук В. Д., Поліщук І. С., Мазур В. А., Паламарчук О. Д. 395
30594 Основи насіннєзнавства (теорія, методологія, практика) Паламарчук В.Д., Доронін В.А., Колісник О.М., Алєксєєв О.О. 392
74335 ІТ в рослинництві конспект лекцій 2022 Паламарчук В.Д. 157
74336 ІТ в рослинництві презентації 2022-2023 Паламарчук В.Д. 185
74337 ІТ в рослинництві практичні презентації 2022-2023 Паламарчук В.Д. 255
83593 Тестові завдання ІТвР Паламарчук В.Д. 9
93524 Інноваційні технології в рослинництві робоча програма Паламарчук В.Д. 5
93525 Інноваційні технології в рослинництві силабус Паламарчук В.Д. 6
99800 Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві С.М. Каленська, Л.М. Єрмакова, В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, М.І. Поліщук 12

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Сільське господарство та лісівництво. Інноваційні технології в рослинництві Маг.5403/270