Спеціальність: Економіка підприємства (заочн.)
Семестр: 5
Предмет: Економіка підприємства

Фото
Викладач:
Томашук Інна Вікторівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
29219 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за галуззю знань 05 «Соціальні Брояка А.А., Томашук І.В. 32
60602 Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка, ос Брояка А.А., Томашук І.В. 33
29222 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за галуззю знань 05 «Соціальні та по Брояка А.А., Томашук І.В. 93
60603 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність 051 Економіка Освітньо-професій Брояка А.А., Томашук І.В. 16
27819 Економіка підприємства. Збірник тестових завдань для самостійної роботи та для підготовки до практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого Брояка А.А., Коломієць Т. В. 15
22508 Економіка підприємства. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого бакалаврського освітнього рівня спеціально Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. 36
63832 Економіка підприємства. Конспект лекцій. Томашук І.В. 288
65082 Презентації з Економіки підприємства Томашук І.В. 271
84435 Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка, осві Томашук І.В. 5

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Економіка підприємств. Іспит .30/1
2Економіка підприємств. тести для самоперевірки .351/12