Спеціальність: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Семестр: 3
Предмет: Інженерна механіка

Фото
Викладач:
Солона Олена Василівна
Список методичної літератури 1

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
11791 Програма навчальної дисципліни «Інженерна механіка» для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплекс Солона О.В., Паламарчук В.І., Дмитренко В.П. 41
12698 Інженерна механіка. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту Солона О.В. , Купчук І.М. , Паламарчук В.І. 72
30798 Проектування та дослідження автоматизованого електроприводу. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту. О.В. Солона, В. Ф. Граняк, І. М. Купчук 37
71651 Конспект лекцій навчальної дисципліни "Інженерна механіка", галузі знань 14 "Електрична інженерія", спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" Солона О.В. 71
74693 Інженерна механіка. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Солона О.В. 71
74705 Презентаційний матеріал до лекцій з дисципліни "Інженерна механіка" Солона О.В. 75
95758 Силабус навчальної дисципліни "Інженерна механіка", рівень вищої освіти Перший (бакалаврський), галузь знань 14 «Електрична інженерія», спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка Солона О.В. 5
97436 Робоча програма навчальної дисциплін "Інженерна механіка", рівень вищої освіти Перший (бакалаврський), галузь знань 14 "Електрична інженерія", спеціальність 141 "Електроенергетика, електрот Солона О.В. 2

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Електрична інженерія. Інженерна механіка. Залік.0/0
2Електрична інженерія. Інженерна механіка. Навчальний.0/0
3ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА. ТЕСТ. ОСНОВНИЙ.210/7

Література в бібліотеці університету (4 найменувань)

Докладно