Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (заочн.)
Семестр: 1
Предмет: Історія України

Фото
Викладач:
Бойко Юрій Миколайович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
50536 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина І Бойко Ю.М. 373
50553 Історія України та етнокультурологія: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів. У 2-х частинах. Частина І. Історія України / Бойко Ю.М.; Вінн. нац. аграрн. ун-т. Вінниця: ВНАУ, Бойко Ю.М. 1140
50555 Історія України та етнокультурологія: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів. У 2-х частинах. Частина ІІ. Етнокультурологія / Бойко Ю.М.; Вінн. нац. аграрн. ун-т. Вінниця: ВНА Бойко Ю.М. 802
47506 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина ІІ, випуск 3 Бойко Ю.М. 116
50354 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина ІІ, випуск 1 Бойко Ю.М. 180
50355 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина ІІ, випуск 2 Бойко Ю.М. 120
70889 Історія України. Конспекти лекцій Бойко Ю.М. 233
73662 Історія України. Методичні вказівки і матеріали для практичних занять з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання. Галузь знань – 20 Бойко Ю.М., Левчук К.І. 174
73660 Історія України. Програма навчальної дисципліни з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання. Галузь знань – 20 Аграрні науки та продо Бойко Ю.М., Левчук К.І. 61
73664 Історія України. Методичні вказівки і матеріали для самостійної роботи з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання. Галузь знань – 2 Бойко Ю.М., Левчук К.І. 89
77993 ІУ Збірник тестових завдань Бойко Ю.М. 717
91927 РП ПТБД Бойко Ю.М. 0
78176 ІУ Презентації. Атестація 2. Теми 9-15 Бойко Ю.М. 590
78175 ІУ Презентації. Атестація 1. Теми 1-8 Бойко Ю.М. 743
91947 Сил ПТБД Бойко Ю.М. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Історія України. 2022.160/8
2Історія України. Тема 5. Тестування.4351/218
3Історія України. Тема 6. Тестування.2245/112
4Історія України. Тема 9. Тестування.4184/209
5Історія України. Тема 2. Тестування.7683/384
6Історія України. Тема 4. Тестування.5286/264

Література в бібліотеці університету (140 найменувань)

Докладно