Спеціальність: Харчові технології
Семестр: 3
Предмет: Загальна та неорганічна хімія

Фото
Викладач:
Морозова Любов Петрівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
78197 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА І НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ» Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) Спеціальність: 181 Харчові технології Морозова Л.П. 8
80477 ЗАГАЛЬНА І НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ ПРОГРАМА навчальної дисципліни Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Галузь знань 18 «Виробництво та технології» Спеціальність 181 “Харчові технології” Осв Морозова Л.П. 3
81668 Конспект лекцій з дисципліни "Загальна і неорганічна хімія" Морозова Л.П. 4
81719 Контрольні питання до заліку з дисципліни "Загальна та неорганічна хімія" Морозова Л.П. 5
87843 Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна і неорганічна хімія». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові тех Морозова Л.П. 3
88027 Лекція №9 НХ Морозова Л.П. 107
88030 Практичне заняття №1 НХ Морозова Л.П. 45
88031 Практичне заняття №2 НХ Морозова Л.П. 39
88032 Практичне заняття №3 НХ Морозова Л.П. 36
88028 Лекція №10 НХ Морозова Л.П. 92
88029 Лекція №11 НХ Морозова Л.П. 90
88023 Лекція №5 НХ Морозова Л.П. 167
88024 Лекція №6 НХ Морозова Л.П. 194
88025 Лекція №7 НХ Морозова Л.П. 153
88021 Лекція №3 НХ Морозова Л.П. 166
88022 Лекція №4 НХ Морозова Л.П. 146
88038 Практичне заняття №9 НХ Морозова Л.П. 27
88037 Практичне заняття №8 НХ Морозова Л.П. 17
88035 Практичне заняття №6 НХ Морозова Л.П. 24
88026 Лекція №8 НХ Морозова Л.П. 112
88036 Практичне заняття №7 НХ Морозова Л.П. 11
88034 Практичне заняття №5 НХ Морозова Л.П. 31
88033 Практичне заняття №4 НХ Морозова Л.П. 37
88019 Лекція №1 НХ Морозова Л.П. 71
70401 Лекція №2 НХ Морозова Л.П. 366

Література в бібліотеці університету (9 найменувань)

Докладно