Спеціальність: Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі
Семестр: 9
Предмет: Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Фото
Викладач:
Гунько Ірина Василівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
32752 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю Гунько І.В., Холодюк О.В. 2
52119 Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності” для здобувачів другого (магістерського) рі Середа Л.П., Холодюк О.В., Шаргородський С.А. 38
52118 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності" для студентів денної Середа Л.П., Холодюк О.В. 33
95871 Конспект лекцій 2023р Гунько І.В. 35
95872 Презентацій лекцій з МОНД з ОІВ Гунько І.В. 23
95876 Індивідуальні завдання Гунько І.В., Холодюк О.В. 3
95877 Робоча програма МОНДзОІВ ЕІ 2023 Гунько І.В. 0
95878 Силабус МОНДзОІВ ЕІ 2023 Гунько І.В. 0
95886 Презентації практичні МОНДзОІВ Холодюк О.В. 5

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1МОНД з ОІВ.650/22

Література в бібліотеці університету (14 найменувань)

Докладно