Спеціальність: Економіка
Семестр: 9
Предмет: Економічний потенціал аграрних формувань

Фото
Викладач:
Томашук Інна Вікторівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
31404 Економічний потенціал аграрних формувань. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціал Томашук І.В. 8
31405 Економічний потенціал аграрних формувань. Методичні вказівки для організації практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціаль Томашук І.В. 10
71064 ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ» Томашук І.В. 12
71121 Орієнтовний перелік тем індивідуальних творчих завдань Томашук І.В. 14
71537 Презентація-Тема 1- СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Томашук І.В. 18
71538 Презентація-Тема 2- ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Томашук І.В. 10
71539 Презентація-Тема 3 - КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Томашук І.В. 6
71540 Презентація-Тема 4-Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства Томашук І.В. 11
71541 Презентація-Тема 5 - МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Томашук І.В. 5
71542 Презентація-Тема 6- Теорії підприємств і основи підприємництва Томашук І.В. 4
71543 Презентація-Тема 7-Види підприємств, їх організаційно-правові форми Томашук І.В. 3
71544 Презентація-Тема 8- ЕКОНОМІЧНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Томашук І.В. 5
71545 Презентація-Тема 9- Ресурсний потенціал підприємства та його ефективність Томашук І.В. 4
71546 Презентація-Тема 10- Науково-технічний прогрес та інтенсифікація виробництва Томашук І.В. 3
71547 Презентація-Тема 11-Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства Томашук І.В. 3
71548 Презентація-Тема 12- ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Томашук І.В. 3
74035 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ» Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) Спеціальність: 051 Економіка Томашук І.В. 4
82759 Робоча програма навчальної дисципліни «Економічний потенціал аграрних формувань». Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності Томашук І.В. 9