Спеціальність: Галузеве машинобудування
Семестр: 9
Предмет: Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Фото
Викладач:
Гунько Ірина Василівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
32753 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю Гунько І.В., Холодюк О.В. 1
75499 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності" для студентів Гунько І.В. 3
75500 Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності” для здобувачів другого (магістерсь Гунько І.В. 4
95871 Конспект лекцій 2023р Гунько І.В. 43
95872 Презентацій лекцій з МОНД з ОІВ Гунько І.В. 25
95876 Індивідуальні завдання Гунько І.В., Холодюк О.В. 5
95879 Робоча програма МОНДзОІВ МАШ 2023 Гунько І.В. 0
95880 Силабус МОНДзОІВ Маш 2023 Гунько І.В. 0
95886 Презентації практичні МОНДзОІВ Холодюк О.В. 8

Література в бібліотеці університету (14 найменувань)

Докладно