Спеціальність: Садівництво та виноградарство
Семестр: 6
Предмет: Карантин рослин

Фото
Викладач:
Вергелес Павло Миколайович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
  Питання на залік
  Рекомендована література
15912 Карантин рослин. Методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», сп Вергелес П.М., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. 559
8707 Закон про карантин рослин Вергелес Павло Миколайович 41
8708 Зразки заповнення заяв на видачу карантинного сертифікату Вергелес Павло Миколайович 21
27845 Карантин рослин Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. 5910
8709 Перелік карантинних орагнізмів Вергелес Павло Миколайович 162
31515 Карантин рослин. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство Павло Вергелес 4
31517 Карантин рослин. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 – Аграрні науки та продово Вергелес Павло 6
38186 Карантин рослин (презентація вибіркової дисципліни) Вергелес П.М. 61
70390 Лекція 1 КР 161
70391 Лекція 2 КР 175
70392 Лекція 3 КР 120
70393 Лекція 4 КР 101
70394 Лекція 5 КР 70
70395 Лекція 6 КР 84
70396 Лекція 7 КР 48
70397 Лекція 8 КР 42
71327 Лекція 9 КР 51
71328 Лекція 10 КР 41
71329 Лекція 11 КР 22
71330 Лекція 12 КР 21
71331 Лекція 13 КР 19
71631 Практична робота 3 КР 84
71629 Практична робота 1 КР 189
71630 Практична робота 2 КР 113
71632 Практична робота 4 КР 48
71633 Практична робота 5 КР 36
71634 Практична робота 6 КР 31
71635 Практична робота 7 КР 47
71636 Практична робота 8 КР 45
71637 Практична робота 9 КР 52
71638 Практична робота 10 КР 42
71639 Практична робота 11 КР 31
71640 Практична робота 12 КР 21
73380 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КАРАНТИН РОСЛИН» Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) Спеціальність: 203 Садівництво і виноградарство Вергелес Павло 0
73381 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Карантин рослин Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності: 203 Садівництво і виногр Вергелес Павло 1
74265 Карантин рослин 203 Садівництво і виноградарство конспект лекцій Вергелес Павло 4

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Карантин рослин.818/27

Література в бібліотеці університету (3 найменувань)

Докладно