Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Семестр: 1
Предмет: Іноземна мова

Фото
Викладач:
Кравець Руслан Андрійович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
27856 ENGLISH. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови Галузі знань : 07 «Управління та адміністрування» Спеціально Ковальова К. В. Волошина О. В. 73
  Тема 1. History of the English Language
29482 Методичні рекомендації для проходження навчальної практики з іноземної мови студентами спеціальностей «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Маркетинг» Кравець Р.А. 41
  Тема 2. Countable and Uncountable Nouns
  Тема 3. Definite and Indefinite Articles
  Тема 4. Pronouns and Determiners
  Тема 5. Adjectives and Adverbs
  Тема 6. Prepositions of Place, Movement and Time
  Тема 7. Commas and Conjunctions
  Тема 8. Present Simple and Present Continuous
  Тема 9. Past Simple and Past Continuous
  Тема 10. Present Perfect and Present Perfect Continuous
  Тема 11. Past Perfect and Past Perfect Continuous
  Тема 12. Future Simple and Future Continuous
  Тема 13. Future Perfect and Future Perfect Continuous
  Тема 14. Types of Sentences and Their Structure
  Конспекти
  Робоча програма
  Силабус

Література в бібліотеці університету (5 найменувань)

Докладно