Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Семестр: 1
Предмет: Вища та прикладна математика

Фото
Викладач:
Левчук Олена Володимирівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
30638 Левчук О.В. Вища та прикладна математика. Частина І: Навчальний посібник / О.В. Левчук, В.Г. Дзісь, О.М. Дячинська – Вінниця: ВНАУ, 2021. – 439 c. О.В. Левчук, В.Г. Дзісь, О.М. Дячинська 160
32814 Вища та прикладна математика. Програма обов’язкової компоненти ОПП Маркетинг, Публічне управління та адміністрування для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за гал Левчук О.В. 4
8047 Вища математика з використанням Mathcad. Довідник для ВНЗ. Левчук Олена Володимирівна 1903
8138 ВИЩА МАТЕМАТИКА: диференціальне числення. Електронний посібник. ЛЕВЧУК О.В. 1134
71581 Тема 1_1 Левчук О.В. 19
71582 тема 1_2 Левчук О.В. 9
71583 тема 2 Левчук О.В. 9
71584 тема 3_1 Левчук О.В. 4
71585 тема 3_2 Левчук О.В. 1
71586 тема 4 Левчук О.В. 4
71587 тема 5 Левчук О.В. 3
71588 тема 6_1 Левчук О.В. 5
71589 тема 6_2 Левчук О.В. 4
71590 тема 7 Левчук О.В. 2
71591 тема 8_1 Левчук О.В. 2
71592 тема 8_2 Левчук О.В. 3
71593 тема 9_1 Левчук О.В. 2
71594 тема 9_2 Левчук О.В. 5
71595 тема 10_1 Левчук О.В. 4
71596 тема 10_2 Левчук О.В. 4
71597 тема 10_3 Левчук О.В. 2
71598 тема 11_1 Левчук О.В. 3
71599 тема 11_2 0
71600 тема 12_1 Левчук О.В. 0
71601 тема 12_2 Левчук О.В. 1
71602 Конспект лекцій 1 частина Левчук О.В. 33
71603 Конспект лекцій 2 частина Левчук О.В. 8
74942 Силабус Пуа Левчук О.В. 3
75001 Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 Управління та адміністрування 28 Публічне управління та адміністрування Левчук О.В. 37
75003 Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 Управління та адміністрування 28 Публічне управління та адміністрування, Левчук О.В. 82
75005 Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 Управління та адміністрування 28 Публічне управління та адміністрування, Левчук О.В. 27
86250 Робоча програма Пуа 2023 Левчук О.В. 4

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Вища математика: Границі.27/3
2Вища математика: векторна алгебра.45/5
3Вища математика. Пряма на площині.158/16
4Вища математика.. Лінійна алгебра. 27/5
5Вища математика. Диференціальне числення.43/4

Література в бібліотеці університету (54 найменувань)

Докладно