Спеціальність: Садово-паркове господарство
Семестр: 1
Предмет: Геодезія

Фото
Викладач:
Цицюра Ярослав Григорович
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
9883 Іллюстрований словник-довідник з дисциплін “Геодезія”, “Геодезія та землевпорядкування” для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» та 6.090103 “Лісове Цицюра Я.Г. 79
20209 Геодезія.Конспект лекцій з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – "Агр Цицюра Я.Г. 143
25347 Геодезія. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання практичних робіт cтудентами першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісів Цицюра Я.Г. 112
25348 Геодезія. Методичні рекомендації з дисципліни для організації самостійної роботи та тестового контролю знань cтудентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання Цицюра Я.Г. 24
25350 Геодезія. Навчальна програма з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Агра Цицюра Я.Г. 18
32070 Геодезія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та про Цицюра Я.Г. 24
27806 Питання до першої атестації з дисципліни Цицюра Я.Г. 48
27807 Питання до другої атестації з дисципліни Цицюра Я.Г. 15
27808 Екзаменаційні питання з дисципліни Цицюра Я.Г. 15
27809 Геодезія з основами землевпорядкування Олійник Л.М. 51
27810 Геодезія Романчук С.В. 34
27811 Топографія з основами картографії Ратушняк С.П. 31
27812 Геодезія. Частина 1 Амврахова В.А. 77
27813 Геодезія. Частина 2 Амврахова В.А. 29
27815 Основи геодезії Шемякін М.В. 24
27818 Основи геодезії Алексеєнко М.В. 18
27819 Інженерна геодезія Зуска А.В. 13
27820 Вища геодезія Тадєєв О.А. 4
27821 Інженерна геодезія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт Зуска А.В. 47
27822 Основи вищої геодезії Літнарович Р.М. 7
27823 Електронні геодезичні прилади Євдокімов А.А. 11
27824 Геодезичні прилади Літнарович Р.М. 7
27825 Геодезичні прилади Шевченко Т.Г. 6
27826 Геодезичні прилади Літнарович Р.М., Боровий М.В. 4
27827 Супутникова геодезія Шумаков Ф.Т. 6
27828 Супутникова геодезія Черняга П.Г і ін. 4
27829 Фотограмметрія Дорожинський О.Л. 4
27830 Фтограмметрія та дистанційне зондування Толстохатько В.А., Пеньков В.О. 2
27831 Картографія з основами топографії. Частина I. Топографія Хаєцький Г.С., Стефанков Л.І. 18
27832 Військова топографія А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко 7
27833 Умовні знаки до топографічних карт 16
36468 Книгозабезпеченість дисципліни Геодезія 4
71789 Геодезія Презентація практичного заняття 1 (оновлене) Цицюра Я.Г. 86
71790 Геодезія Презентація практичного заняття 2 (оновлена) Цицюра Я.Г. 83
71791 Геодезія Презентація практичного заняття 3 (оновлена) Цицюра Я.Г. 117
71792 Геодезія Презентація практичного заняття 4 (оновлена) Цицюра Я.Г. 85
71793 Геодезія Презентація практичного заняття 5 (оновлена) Цицюра Я.Г. 91
71794 Геодезія Презентація практичного заняття 6 (оновлена) Цицюра Я.Г. 82
71795 Геодезія Презентація практичного заняття 7 (оновлена) Цицюра Я.Г. 114
71796 Геодезія Презентація практичного заняття 8 (оновлена) Цицюра Я.Г. 87
71797 Геодезія Презентація практичного заняття 9 (оновлена) Цицюра Я.Г. 57
71798 Геодезія Презентація практичного заняття 10 (оновлена) Цицюра Я.Г. 66
71799 Геодезія Презентація практичного заняття 11 (оновлена) Цицюра Я.Г. 63
71800 Геодезія Презентація практичного заняття 12 (оновлена) Цицюра Я.Г. 54
71774 Лекційний курс з геодезії (оновлений) Цицюра Я.Г. 11
71775 Курс практичних з геодезії (оновлений) Цицюра Я.Г. 8
71776 Геодезія Презентація лекції 1 (оновлена) Цицюра Я.Г. 69
71777 Геодезія Презентація лекції 2 (оновлена) Цицюра Я.Г. 55
71778 Геодезія Презентація лекції 3 (оновлена) Цицюра Я.Г. 87
71779 Геодезія Презентація лекції 4 (оновлена) Цицюра Я.Г. 95
71780 Геодезія Презентація лекції 5 (оновлена) Цицюра Я.Г. 87
71781 Геодезія Презентація лекції 6 (оновлена) Цицюра Я.Г. 73
71782 Геодезія Презентація лекції 7 (оновлена) Цицюра Я.Г. 80
71783 Геодезія Презентація лекції 8 (оновлена) Цицюра Я.Г. 54
71784 Геодезія Презентація лекції 9 (оновлена) Цицюра Я.Г. 64
71785 Геодезія Презентація лекції 10 (оновлена) Цицюра Я.Г. 56
71786 Геодезія Презентація лекції 11 (оновлена) Цицюра Я.Г. 74
71787 Геодезія Презентація лекції 12 (оновлена) Цицюра Я.Г. 50
71788 Геодезія Презентація лекції 13 (оновлена) Цицюра Я.Г. 43
92155 Cилабус з дисципліни Геодезія на 2023-2024 н р Спеціальність 206 Садово-паркове господарство Цицюра Я.Г. 1
92159 Робоча програма з дисципліни Геодезія на 2023-2024 н р Спеціальність 206 Садово-паркове господартво Цицюра Я.Г. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Геодезія. Заліковий тест. Оновлений.186/6
2Геодезія та землевпорядкування у лісівництві. Загальний тест.0/0

Література в бібліотеці університету (16 найменувань)

Докладно