Спеціальність: Агрономія (заочн.)
Семестр: 9
Предмет: Програмування врожаю

Фото
Викладач:
Мазур Олена Василівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
15168 Програмування врожаю. Методич ні рекомендації для організації самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономічного з галузі знань 0901 «Сіль Липовий В.Г., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. 135
52013 Програмування врожаю. Практичні роботи Мазур О.В. 278
15177 Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур: методичні вказівки для самостійної роботи магістрів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Агр В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук О.В.Мазур 113
30718 «Програмування врожаю». Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галузю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальністю 201 «Аг Мазур О.В., Пінчук Н.В. 167
61087 Робоча програма навчальної дисципліни «Програмування врожаю» Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 201 «Агрономія», освіт Мазур О.В. 30
62223 Праграмування врожаю. Силабус. Мазур О.В. 15
70840 Конспект лекцій ПВ Мазур О.В. 51
70848 Лекція 4 ПВ Мазур О.В. 109
70846 Лекція 3 ПВ Мазур О.В. 90
70844 Лекція 1 ПВ Мазур О.В. 136
70845 Лекція 2 ПВ Мазур О.В. 117
70850 Лекція 5 ПВ Мазур О.В. 124
70851 Лекція 6 ПВ Мазур О.В. 110
70853 Лекція 8 ПВ. 98
70854 Лекція 7 ПВ. Мазур О.В. 113
70869 Практична 7 ПВ. Мазур О.В. 73
70867 Практична 5 ПВ. 174
70868 Практична 6 ПВ. Мазур О.В. 142
70866 Практична 4 ПВ. 229
70871 Практична 2 ПВ. Мазур О.В. 220
70865 Практична 3 ПВ. Мазур О.В. 151
70870 Практична 1 ПВ. Мазур О.В. 171
93763 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Тести Мазур О.В. 28

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Програмування врожаю.0/0

Література в бібліотеці університету (10 найменувань)

Докладно