Спеціальність: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Семестр: 1
Предмет: Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Фото
Викладач:
Огороднічук Галина Михайлівна
Список методичної літератури 1

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
31430 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності: 208 Агроінженері Огороднічук Г.М. 41
93059 Силабус ЕЕЕ ОГОРОДНІЧУК Г.М. 3
31847 Технологія виробництва та переробки продукції та тваринництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спе Огороднічук Г.М. 40
  Лекція 1.
  Лекція 2.
  Лекція 3.
  Лекція 4.
  Лекція 5.
  Лекція 6.
  Лекція 7.
  Лекція 8.
  Лекція 9.
  Лекція 10.
  Лекція 11.
  КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ "ПТВіППТ"

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Тести до заліку з дисципліни ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА.0/0