Спеціальність: Економіка підприємства (заочн.)
Семестр: 3
Предмет: Податкова система

Фото
Викладач:
Правдюк Марина Володимирівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
59887 Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 Правдюк Марина Володимирівна 33
59888 Методичні вказівки по виконанню самостійних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Правдюк Марина Володимирівна 10
72210 ПодС презентація тема 1 Правдюк Марина Володимирівна 263
72212 ПодС презентація тема 2 Правдюк Марина Володимирівна 209
72213 ПодС презентація тема 3 Правдюк Марина Володимирівна 186
72214 ПодС презентація тема 4 Правдюк Марина Володимирівна 144
72215 ПодС презентація тема 5 Правдюк Марина Володимирівна 137
72216 ПодС презентація тема 6 Правдюк Марина Володимирівна 143
72217 ПодС презентація тема 7 Правдюк Марина Володимирівна 102
72218 ПодС презентація тема 8 Правдюк Марина Володимирівна 98
72219 ПодС презентація тема 9 Правдюк Марина Володимирівна 117
72284 ПодС Конспект практичних Правдюк Марина Володимирівна 71
75507 Силабус ПодС ЕП 2022-2023 н.р. Правдюк Марина Володимирівна 7
75525 Конспект лекцій ПодС Правдюк Марина Володимирівна 229
75526 Питання до іспиту ПодС Правдюк Марина Володимирівна 24
75527 Рекомендована література ПодС Правдюк Марина Володимирівна 4
83372 Робоча програма ПодС ЕП 2022-2023 н.р. Правдюк Марина Володимирівна 6

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Податкова система 2021.2417/81

Література в бібліотеці університету (34 найменувань)

Докладно