Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (заочн.)
Семестр: 1
Предмет: Податкова система

Фото
Викладач:
Правдюк Марина Володимирівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
25045 Податкова система: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) освітньог Фостолович В.А. 39
25046 Податкова система: Програма дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 0 Фостолович В.А. 20
26925 Податкова система: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) освітнього рівня, гал Фостолович В.А. 41
72210 ПодС презентація тема 1 Правдюк Марина Володимирівна 263
72212 ПодС презентація тема 2 Правдюк Марина Володимирівна 209
72213 ПодС презентація тема 3 Правдюк Марина Володимирівна 186
72214 ПодС презентація тема 4 Правдюк Марина Володимирівна 144
72215 ПодС презентація тема 5 Правдюк Марина Володимирівна 137
72216 ПодС презентація тема 6 Правдюк Марина Володимирівна 143
72217 ПодС презентація тема 7 Правдюк Марина Володимирівна 102
72218 ПодС презентація тема 8 Правдюк Марина Володимирівна 98
72219 ПодС презентація тема 9 Правдюк Марина Володимирівна 117
72284 ПодС Конспект практичних Правдюк Марина Володимирівна 71
75511 Силабус ПодС ПТБД 2022-2023 н.р. Правдюк Марина Володимирівна 5
75525 Конспект лекцій ПодС Правдюк Марина Володимирівна 229
75526 Питання до іспиту ПодС Правдюк Марина Володимирівна 24
75527 Рекомендована література ПодС Правдюк Марина Володимирівна 4
83373 Робоча програма ПодС ПТБД 2022-2023 н.р. Правдюк Марина Володимирівна 5

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Податкова система 2021.2417/81

Література в бібліотеці університету (34 найменувань)

Докладно