Спеціальність: Комп"ютерні науки
Семестр: 7
Предмет: Програмування мобільних додатків

Фото
Викладач:
Цирульник Сергій Михайлович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
31807 Програмування мобільних додатків. Методичні вказівки для практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 Інформаційні технології спеціальності 1 Цирульник С.М. 9
  Конспект лекцій
  Презентація 1
  Презентація 2
  Презентація 3
  Презентація 4
  Презентація 5
  Презентація 6
  Презентація 7
  Презентація 8
  Презентація 9
  Презентація 10
  Презентація 11
  Презентація 12
  Презентація 13
  Lesson1
  lesson 2
  lesson3
  lesson4
  lesson5
  lesson6
  lesson7
  lesson8
  lesson9
  lesson10
  Lesson 11
  Lesson 12
  Lesson 13
  Practic1
  Practic2
  Practic3
  Practic45
  Practic6
  Practic7
  Practic8
  Practic 9
  Practic 10
  Practic 11
  Practic 12
98195 Робоча програми дисципліни «ПРОГРАМУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ». 2023 Цирульник С.М. 0
98201 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОГРАМУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ». 2023 Цирульник С.М. 0