Спеціальність: Менеджмент організацій та адміністрування
Семестр: 2
Предмет: Економічна теорія (основи економічної теорії)

Фото
Викладач:
Томашук Інна Вікторівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
32437 Економічна теорія (основи економічної теорії). Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування с Томашук І.В., Доцюк С.О. 23
65131 Презентації з дисципліни Економічна теорія (ОЕТ) Томашук І.В. 553
32439 Економічна теорія (основи економічної теорії). Методичні вказівки для організації практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спе Томашук І.В., Доцюк С.О. 87
69814 Перелік питань до підсумкового контролю з дисципліни «Економічна теорія (основи економічної теорії)» Томашук І.В. 22
71062 ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ із навчальної дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (Основи економічної теорії)» Томашук І.В. 135
31898 Економічна теорія (основи економічної теорії). Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми н Брояка А.А. , Хаєцька О.П. , Коломієць Т.В. 35
74044 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ)» Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) Спеціальність: 073 Менеджмент Томашук І.В. 8
84449 Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія (основи економічної теорії)». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальнос Томашук І.В. 11

Література в бібліотеці університету (70 найменувань)

Докладно