Спеціальність: Агрономія (заочн.)
Семестр: 10
Предмет: Точне землеробство

Фото
Викладач:
Дідур Ігор Миколайович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
25766 Точне землеробство. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграр Дідур І.М., Шевчук В.В. 98
69576 Точне землеробство Лекція 1 Дідур І.М. 70
69577 Точне землеробство Лекція 2 Дідур І.М. 75
69588 Точне землеробство Лекція 13 Дідур І.М. 26
83667 Робоча програма навчальної дисципліни «Точне землеробство». Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 201 «Агрономія», осві Дідур І.М., Пелех Л.В. 18
83870 заочно ТЗ ПЗ №1 Пелех Л.В. 3
83871 заочно ТЗ пз №2 Пелех Л.В. 0
83872 заочно ТЗ пз3 Пелех Л.В. 0
96360 Навчальна програма ТЗ Дідур І.М., Пелех Л.В. 3
96361 Силабус Дідур І.М., Пелех Л.В. 1
96362 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету агрономії, садівництва та захисту рослин галузі знань 20 «Аграрні наук Дідур І.М., Пелех Л.В. 1
96363 Точне землеробство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії, садівництва та захисту рослин денної та заочної форм навчання галузі знан Дідур І.М., Пелех Л.В. 2

Література в бібліотеці університету (5 найменувань)

Докладно