Спеціальність: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Семестр: 1
Предмет: Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва

Фото
Викладач:
Шевченко Наталія Василівна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
27886 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни студентами денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 141 «Е Мазур О.В., Пінчук Н.В. 30
59150 Конспект лекцій Шевченко Н.В. 229
27927 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,сп Мазур О.В., Пінчук Н.В. 17
59155 Питання до заліку Шевченко Н.В. 87
10395 Зошит для виконання практичних робіт з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва” студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету механізації сільського господарства з га Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 209
27924 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету інженерно технологічного із га Мазур О.В., Пінчук Н.В. 20
78932 Лекція №1 Шевченко Н.В. 149
78933 Лекція №2 Шевченко Н.В. 118
78934 Лекція №3 Шевченко Н.В. 177
78935 Лекція №4 Шевченко Н.В. 148
78936 Конспект практичних робіт(1-6 ПЗ) Шевченко Н.В. 409
79758 Робоча програма ТВтаППР ЕІ Шевченко Н.В. 8
79768 Силабус ТВтаППР ЕІ Шевченко Н.В. 0
83590 Лекції ТВтаППР презентації Шевченко Н.В. 155
83615 Конспект практичних робіт ТВтаППР Шевченко Н.В. 134
83617 Практичні роботи презентації ТВтаППР Шевченко Н.В. 74
91602 РП ЕІ 2023 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 0
91603 СИЛАБУС ЕІ 2023 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 1

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1ТВПР.77/3