Спеціальність: Економіка підприємства
Семестр: 3
Предмет: Іноземна мова

Фото
Викладач:
Ковальова Катерина Вікторівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
72770 Pres 1 59
72773 Pres 3 35
72772 Pres 2 27
72774 Pres 4 28
72775 Pres 5 35
72776 Pres 6 35
72777 Pres 7 27
72778 Pres 8 25
72779 Pres 9 28
72780 Pres 10 30
72781 Pres 11 27
72782 Pres 12 26
72783 Pres 13 30
72785 Pres 14 28
72787 Pres 15 26
72794 Конспект Іноземна мова Ковальова К.В 81
82192 Методичні вказівки до практичних занять студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності 051 «Економіка», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Ковальова К.В. 16
89880 Конспекти Kovalova 8
93114 Силабус Екон 22-1 Ковальова 0
94377 Роб пр ЕК 22-1 Ковальова 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Іноземна мова професійного спрямування. Тести.2402/80

Література в бібліотеці університету (5 найменувань)

Докладно