Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Семестр: 4
Предмет: Економіка підприємства

Фото
Викладач:
Томашук Інна Вікторівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
22519 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського освітнього рівня спеціал Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. 55
63832 Економіка підприємства. Конспект лекцій. Томашук І.В. 284
65082 Презентації з Економіки підприємства Томашук І.В. 271
52344 Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для підготовки студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржов Брояка А.А. 29
56120 силабус економіка підприємства Брояка А.А. 8
74032 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Рік навчання: 2-й, Томашук І.В. 4
84436 Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, Томашук І.В. 3