Спеціальність: Агрономія (заочн.)
Семестр: 2
Предмет: Ентомологія

Фото
Викладач:
Рудська Ніна Олександрівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
38593 Конспект лекцій, Ентомологія галузь знань׃ 20 Аграрні науки та продовольство спеціальність: 201 «Агрономія» Рудська Н.О. 370
22886 Ентомологія . Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Ентомологія. Аграрні науки та продовольство» спец Рудська Н.О. 256
50702 Ентомологія. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольст Рудська Н.О. 885
62329 Програма навчальної дисципліни Ентомологія Рудська Н.О. 48
62330 Ентомологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання Рудська Н.О. 74
73519 Презентація Лекція№2 Рудська Н.О. 199
73522 Презентація Лекція№3 Рудська Н.О. 196
73549 Презентація Лекція№4 Рудська Н.О. 266
73554 Презентація Лекція№5 Рудська Н.О. 261
73563 Презентація Лекція№6 Рудська Н.О. 207
73564 Презентація Лекція№7 Рудська Н.О. 175
73566 Презентація Лекція№8 Рудська Н.О. 172
73567 Презентація Лекція№9 Рудська Н.О. 135
73570 Презентація Лекція№10 Рудська Н.О. 141
73578 Презентація Лекція№10 прод. Рудська Н.О. 101
73586 Презентація Лекція№11 Рудська Н.О. 125
73587 Презентація Лекція№12 Рудська Н.О. 96
73590 Презентація Лекція№13 Рудська Н.О. 81
73596 Презентація Лекція№14 Рудська Н.О. 88
73605 Презентація Лекція№15 Рудська Н.О. 68
73611 Презентація Лекція№16 Рудська Н.О. 42
73612 Презентація Практична робота №1 Рудська Н.О. 284
73614 Презентація Практична робота№2 Рудська Н.О. 266
73615 Презентація Практична робота №3 Рудська Н.О. 265
73627 Презентація Практична робота №8 Рудська Н.О. 170
73628 Презентація Практична робота№9 Рудська Н.О. 147
73629 Презентація Практична робота 9 сон Рудська Н.О. 94
73630 Презентація Практична робота №10 Рудська Н.О. 127
73631 Презентація Практична робота №11 Рудська Н.О. 82
73632 Презентація Практична робота №12 Рудська Н.О. 58
73633 Презентація Практична робота №13 Рудська Н.О. 34
73634 Презентація практична робота №14 Рудська Н.О. 21
75425 Робоча програма з навчальної дисципліни «Ентомологія». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 201 Агрономія, освітньо-проф Рудська Н.О. 33
75623 Силабус Ентомологія Рудська Н.О. 16

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1С.-г. ентомологія А. ентомологія А.2164/72

Література в бібліотеці університету (73 найменувань)

Докладно