Спеціальність: Економіка
Семестр: 3
Предмет: Охорона праці та безпека життєдіяльності

Фото
Викладач:
Спірін Анатолій Володимирович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
25530 Безпека праці та життєдіяльності Омельянов О. А., Спірін А. В., Твердохліб І. В. 7098
27953 Безпека життєдіяльності. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. 627
14715 Безпека праці та життєдіяльності. Програма нормативної дисципліни для всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Омельянов О.М. 1168
69747 Презентації лекції Спірін А.В. 1154
69748 Презентації практичні заняття Спірін А.В. 546
69749 Конспект лекцій ОПтаБЖД Спірін А.В. 759
74306 Силабус-ОПтаБЖД ЕК 2 курс 22-23 Спірін А.В., 10
97447 Робоча програма навчальної дисциплін "Охорона праці та безпека життєдіяльності", рівень вищої освіти Перший (бакалаврський), галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність Спірін А.В. 2

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.243/8

Література в бібліотеці університету (10 найменувань)

Докладно