Спеціальність: Харчові технології
Семестр: 2
Предмет: Історія України

Фото
Викладач:
Левчук Костянтин Іванович
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
31392 Історія України. Програма навчальної дисципліни з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання. Галузь знань – 20 Аграрні науки та продоволь Бойко Ю.М., Левчук К.І. 44
31399 Історія України. Методичні вказівки і матеріали для практичних занять з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання. Галузь знань – 20 Агр Бойко Ю.М., Левчук К.І. 401
31400 Історія України. Методичні вказівки і матеріали для самостійної роботи з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання. Галузь знань – 20 Аг Бойко Ю.М., Левчук К.І. 104
70937 Презентаця 1 Бойко Ю., Левчук К. 251
15838 Історія України та етнокультурологія: навчальний посібник. Частина І. Історія України Бойко Ю.М. 4283
70938 Презентаця 2 Бойко Ю., Левчук К. 225
15839 Історія України та етнокультурологія: навчальний посібник. Частина ІІ. Етнокультурологія Бойко Ю.М. 4173
70939 Презентаця 3 Бойко Ю., Левчук К. 304
70940 Презентація 4 Бойко Ю., Левчук К. 378
70941 Презентаця 5 Бойко Ю., Левчук К. 282
70933 Історія України конспект Бойко Ю., Левчук К. 121
70942 Презентаця 6 Бойко Ю., Левчук К. 284
70943 Презентаця 7 Бойко Ю., Левчук К. 274
70944 Презентаця 8 Бойко Ю., Левчук К. 241
70945 Презентаця 9 Бойко Ю., Левчук К. 245
70946 Презентаця 10 Бойко Ю., Левчук К. 281
70947 Презентаця 11 Бойко Ю., Левчук К. 182
70948 Презентаця 12 Бойко Ю., Левчук К. 178
70949 Презентаця 13 Бойко Ю., Левчук К. 162
70950 Презентаця 14 Бойко Ю., Левчук К. 117
76121 Презентація 15 Бойко Ю., Левчук К. 76
83778 Робоча програма з дисципліни "Історія України"(ХТ) Левчук К.І. 16
94091 Силабус ІУ ХТ Левчук К.І. 0

Література в бібліотеці університету (140 найменувань)

Докладно