Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Семестр: 7
Предмет: Організація управлінської діяльності

Фото
Викладач:
Германюк Наталія Володимирівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
74425 Робоча програма ОУД Германюк Н.В. 3
74426 Силабус ОУД Германюк Н.В. 3
74430 лекція 1 Германюк Н.В. 13
74431 лекція 2 Германюк Н.В. 20
74432 лекція 3 Германюк Н.В. 12
74433 лекція 4 Германюк Н.В. 30
74434 лекція 5 Германюк Н.В. 19
74436 лекція 6 Германюк Н.В. 23
75351 презентація пз1 Германюк Н.В. 4
75363 презентація пз 2 Германюк Н.В. 4
75364 презентація пз3 Германюк Н.В. 8
75365 презентація пз 4 Германюк Н.В. 7
75366 презентація пз 5 Германюк Н.В. 8
75367 презентація пз 6 Германюк Н.В. 7
75368 презентація пз 7 Германюк Н.В. 6
75369 презентація пз 8 Германюк Н.В. 3
75370 презентація пз 10 Германюк Н.В. 1
75371 презентація пз 11 Германюк Н.В. 1
75372 презентація пз 12 Германюк Н.В. 3
75373 лекція 7 Германюк Н.В. 20
75690 лекція 8 Германюк Н.В. 24
75691 лекція 9 Германюк Н.В. 14
80397 ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 28 «Публічне управління та Германюк Н.В. 3
80398 ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 28 «Публічне управління та Германюк Н.В. 0
80455 лекція 10 Германюк Н.В. 10
80456 ЛЕКЦІЯ 11 Германюк Н.В. 7
80569 тести оуд Германюк Н.В. 14