Спеціальність: Галузеве машинобудування
Семестр: 5
Предмет: Гідравліка, гідро-, пневмоприводи

Фото
Викладач:
Шаргородський Сергій Анатолійович
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
15779 Гідравліка, гідро-, пневмоприводи. Частина І «Гідравліка»: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання Веселовська Н.Р., Іванов М.І., Ковальова І.М. 78
23046 Гідравліка: Навчальний посібник Веселовська Н.Р, Іванов М.І., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. 100
24191 Гідравліка, гідро-, пневмоприводи. Методичні вказівки по вивченню та виконанню практичних робіт для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 13 «Механічна інженерія» сп Н.Р. Веселовська, М.І.Іванов, C.А. Шаргородський, В.С.Руткевич 89
72825 Презентація. Системи гідроавтоматики сільськогосподарських машин. Руткевич В.С. 4
72824 Презентація. Гідроавтоматика сільськогосподарської техніки. Руткевич В.С. 1
72841 Презентація. Гідропосудини. Руткевич В.С. 17
72839 Презентація. Робочі рідини гідроприводів. Руткевич В.С. 18
72840 Презентація. Кондиціонери робочої рідини Руткевич В.С. 6
72838 Презентація. Загальні поняття і визначення у гідроприводі Руткевич В.С. 10
72844 Презентація. Об`ємні гідромашини. (Планетарні, пластинчасті) Руткевич В.С. 8
72843 Презентація. Об`ємні гідромашини. (Планетарні, пластинчасті) Руткевич В.С. 0
72842 Презентація. Об’ємні гідромашини (шестеренні, поршневі гідромашини). Руткевич В.С. 12
72845 Презентація. Об`ємні гідромашини.(гідродвигуни) Руткевич В.С. 10
72847 Презентація. Системи гідроавтоматики сільськогосподарських машин. Руткевич В.С. 1
72846 Презентація.Гідроапаратура. Руткевич В.С. 3
72820 Презентація.Ущільнювальні пристрої. Руткевич В.С. 1
72821 Презентація.Об’ємні гідроприводи. Руткевич В.С. 4
72819 Презентація. Гідропроводи. Руткевич В.С. 2
72822 Презентація. Вали відбору потужності. Руткевич В.С. 2
72823 Презентація. Монтаж та експлуатація гідроприводу. Руткевич В.С. 4
72817 Презентація.Гідроапаратура. Руткевич В.С. 3
72814 Презентація. Гідродвигуни. Руткевич В.С. 5
72813 Презентація. Планетарні, Пластинчасті гідромашини Руткевич В.С. 4
72811 Презентація.Шестеренні, поршневі гідромашини Руткевич В.С. 7
72804 Презентація. Загальні поняття і визначення у гідроприводі Руткевич В.С. 2
72805 Презентація.Робочі рідини гідроприводів Руткевич В.С. 0
72809 Презентація. Об’ємні гідромашини Руткевич В.С. 1
72807 Презентація.Гідропосудини Руткевич В.С. 2
74515 Силабус з навчальної дисципліни «ГІДРАВЛІКА, ГІДРО-, ПНЕВМОПРИВОДИ» (оновлений) Руткевич В.С. 9
86576 ГІДРАВЛІКА, ГІДРО-, ПНЕВМОПРИВОДИ ПРОГРАМА навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальнос Шаргородський С.А., Веселовська Н.Р. 5
72164 Робоча програма з навчальної дисципліни "ГІДРАВЛІКА, ГІДРО-, ПНЕВМОПРИВОДИ" Руткевич В.С. 15

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1ГІДРАВЛІКА, ГІДРО-, ПНЕВМОПРИВОДИ. 2022.0/0

Література в бібліотеці університету (6 найменувань)

Докладно