Спеціальність: Підприємництво та торгівля
Семестр: 3
Предмет: Товарознавство (продовольчі і непродовольчі товари)

Фото
Викладач:
Новгородська Надія Володимирівна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
23040 Товарознавство (продовольчі і непродовольчі товари). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітній ступі Новгородська Н.В. 67
30711 Товарознавство (продовольчі і непродовольчі товари). Методичні вказівки до практичних робіт. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 07 «Управління та адміністрування», спе Новгородська Н.В. 131
30959 Товарознавство (продовольчі і непродовольчі товари). Методичні вказівки до виконання самостійної робот. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 07 «Управління та адміністру Новгородська Н.В. 17
78196 ТпІнепТ 7 12
78180 Конспект лекцій ТОварознавство (продовольчих і непродовольчих товарів") 30
78181 ТпІнепТ 1 37
78182 ТпІнепТ 2 15
78183 ТпІнепТ 3 29
78184 ТпІнепТ 4 25
78185 ТпІнепТ 5 34
78186 ТпІнепТ 6 26
78188 ТпІнепТ 8 40
78189 ТпІнепТ 9 26
78190 ТпІнепТ 10 25
78191 ТпІнепТ 11 20
78192 ТпІнепТ 12 16
78193 ТпІнепТ 13 13
78194 ТпІнепТ 14 12
78195 ТпІнепТ 15 4
98087 Робоча програма навчальної дисципліни Товарознавство (продовольчі і непродовольчі товари)» (ОК16). Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 07 «Управління та адміністрування 0
98088 Силабус "Товарознавство (продовольчі і непродовольчі товари" 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1ТОВАРОЗНАВСТВО. БОРОШНО-ПЛОДИ І ОВОЧІ.0/0
2ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА КРОХМАЛЮ, ЦУКРУ, МЕДУ, КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ.409/27
3ТОВАРОЗНАВСТВО. СКЛАД ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗЕРНОБОРОШНЯНІ ТОВАРИ.468/31
4ТОВАРОЗНАВСТВО. СМАКОВІ ТОВАРИ. ХАРЧОВІ ЖИРИ.0/0
5ТОВАРОЗНАВСТВО. МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ. ЯЙЦЯ ТА ЯЄЧНІ ТОВАРИ.0/0
6ТОВАРОЗНАВСТВО. ІСПИТ.2186/18