Спеціальність:
Семестр:
Предмет:

Фото
Викладач:
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
83591 Методичні вказівки для практичних занять здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для денної та заочної форм навчання спеціальностей: 051 – економіка, 071 – облік та опо Маньгора В.В. 23
83829 Лідерство і особистісний розвиток. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-науково) рівня вищої освіти для денної та заочної форм навчання спеціальностей: 0 Маньгора В.В. 11
83833 Лідерство і особистісний розвиток Курс лекцій Маньгора В.В. 28
83965 Лідерство і особистісний розвиток Т 1 Презентація Маньгора В.В. 18
83991 Лідерство і особистісний розвиток Т 2 Презентація Маньгора В.В. 14
83992 Лідерство і особистісний розвиток Т3 Презентація Маньгора В.В. 12
83993 Лідерство і особистісний розвиток Т. 4 Презентація 10
83994 Лідерство і особистісний розвиток Т. 6 Презентація 10
83995 Лідерство і особистісний розвиток Т.7 Презентація Маньгора В.В. 13
83996 Лідерство і особистісний розвиток Т. 8 Маньгора В.В. 8
84506 Силабус "Лідерство ы особистісний розвиток" Агрономія Маньгора В.В. 2
86295 РП Лідерство і особистісний розвиток 201 Маньгора В.В. 2