Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (заочн.)
Семестр: 4
Предмет: Економічна діагностика

Фото
Викладач:
Томашук Інна Вікторівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
29622 Економічна діагностика. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальн Коломієць Т. В. 7
65189 Презентації з дисципліни Економічна діагностика Томашук І.В., Коломієць Т.В. 28
69813 Перелік питань до підсумкового контролю по дисципліні «Економічна діагностика» Томашук І.В. 7
71061 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни: ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА Томашук І.В. 61
74029 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА» Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Томашук І.В. 4
84381 Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 076 Підприємництво, Томашук І.В. 2