Спеціальність: Публічне управління та адміністрування (заочн.)
Семестр: 5
Предмет: Економіка підприємств

Фото
Викладач:
Томашук Інна Вікторівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
18532 Економіка підприємства. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та адміністру Климчук А. О., Коломієць Т. В. 30
63832 Економіка підприємства. Конспект лекцій. Томашук І.В. 286
18533 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спец Климчук А. О., Коломієць Т. В. 44
65082 Презентації з Економіки підприємства Томашук І.В. 271
18534 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для самостійних занять студентів з дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня, галузі знань 07 «Управління та адміністр Климчук А. О., Коломієць Т. В. 33
60613 Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальності 281 Публічн Брояка А.А., Томашук І.В. 18
74034 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування Томашук І.В. 3
84434 Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальності 281 Публічн Томашук І.В. 2

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Економіка підприємств. Іспит .30/1
2Економіка підприємств. тести для самоперевірки .351/12

Література в бібліотеці університету (121 найменувань)

Докладно