Спеціальність: Економіка підприємства (заочн.)
Семестр: 3
Предмет: Політекономія

Фото
Викладач:
Томашук Інна Вікторівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
60807 Робоча програма політекономія 051 Брояка А.А. 23
65239 Презентації з дисципліни Політекономія Томашук .В, Коломієць Т.В. 125
69815 Перелік питань до підсумкового контролю з дисципліни «Політекономія» Томашук І.В. 8
59886 Політекономія. Методичні рекомендації самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та Брояка А.А., Феняк Л.А. 10
59898 Політекономія. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання га Брояка А.А., Хаєцька О.П. 13
71060 ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ із навчальної дисципліни «Політекономія» Томашук І.В. 40
74047 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТЕКОНОМІЯ» Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) Спеціальність: 051 Економіка Томашук І.В. 2
84451 Робоча програма навчальної дисципліни «Політекономія». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка, освітньо-проф Томашук І.В. 5

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Політекономія. тести нові. екзамен.630/21
2Політекономія. тести . для самоперевірки .2910/97
3Політекономія. екзамен.0/0

Література в бібліотеці університету (50 найменувань)

Докладно