Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Семестр: 4
Предмет: Етика бізнесу та управління

Фото
Викладач:
Бєлкін Ігор Володимирович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
75822 лекції етика бізнесу ПтБД Бєлкін І.В. 8
76640 білети етика бізнесу та управління Бєлкін І.В. 11
66234 презентація 8. Проблеми мікроетики Бєлкін І.В. 33
66238 презентация 9. Академічна доброчесність як прояв ділової етики. Бєлкін І.В. 22
66227 презентація 6. Організація та проведення ділових переговорів. Бєлкін І.В. 16
66230 презентація 7. Психологія ділового спілкування. Бєлкін І.В. 24
66226 презентація 5. Корпоративна культура і корпоративна етика. Бєлкін І.В. 21
66206 Тема 1. Презентація на тему: "Етика бізнесу як навчальна дисципліна" Бєлкін І.В. 23
66208 Презентація 2. Історія розвитку та принципи ділового етикету. Бєлкін І.В. 23
66209 Презентація 3. Основи етичної поведінки. Бєлкін І.В. 26
66212 презентація 4. Імідж ділової людини Бєлкін І.В. 22
55505 Тестові завдання для самоперевірки із дисципліни Етика бізнесу та управління Бєлкін Ігор Володимирович 47
55514 Словник із дисципліни Етика бізнесу та управління Бєлкін Ігор Володимирович 16
78767 силабус етика бізнесу ПТБД Бєлкін І.В. 5
78775 Етика бізнесу та управління. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальніс Бєлкін І.В. 3
78776 Етика бізнесу та управління. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальн Бєлкін І.В. 2
85351 Робоча прогама "Етика бізнесу та управління" ПТБД Бєлкін І.В. 2
85356 Тема 10. Презентація. Бєлкін І.В. 0
85357 Тема 11. Презентація. Бєлкін І.В. 0
85358 Тема 12. Презентація. Бєлкін І.В. 0
85359 Тема 13. Презентація. Бєлкін І.В. 0

Література в бібліотеці університету (25 найменувань)

Докладно