Спеціальність: Маркетинг
Семестр: 8
Предмет: Маркетингове планування

Фото
Викладач:
Бєлкін Ігор Володимирович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
75829 конспект лекцій маркет. планування Бєлкін І.В. 8
76643 тести маркетингове планування Бєлкін І.В. 3
78780 Маркетингове планування. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальність Бєлкін І.В. 3
78779 Маркетингове планування. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальність – Бєлкін І.В. 4
85341 Тема 1. Презентація. Маркетингове планування. Бєлкін І.В. 3
85342 Тема 2. Презентація. Маркетингове планування. Бєлкін І.В. 1
85343 Тема 3. Презентація. Маркетингове планування. Бєлкін І.В. 0
85345 Тема 5. Презентація. Маркетингове планування. Бєлкін І.В. 0
85347 Тема 6. Презентація. Маркетингове планування. Бєлкін І.В. 2
85348 Тема 7. Презентація. Маркетингове планування. Бєлкін І.В. 2
85349 Тема 8. Презентація. Маркетингове планування. Бєлкін І.В. 2
85344 Тема 4. Презентація. Маркетингове планування. Бєлкін І.В. 0
89076 Робоча програма "Маркетингове планування" 075 Маркетинг Бєлкін І.В. 1
89078 Силабус навчальної дисципліни "Маркетингове планування" 075 Маркетинг Бєлкін І.В. 0