Спеціальність: Маркетинг
Семестр: 8
Предмет: Інтернет-маркетиг

Фото
Викладач:
Бєлкін Ігор Володимирович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
75828 конспект лекцій інтернет-маркетинг Бєлкін І.В. 2
76747 глосарій ІМ Бєлкін І.В. 2
76748 тести ІМ Бєлкін І.В. 1
76749 контрольні питання ІМ Бєлкін І.В. 1
77529 лекція-презентація, тема 1 Бєлкін І.В. 3
77530 лекція-презентація, тема 2 Бєлкін І.В. 1
77531 лекція-презентація, тема 3 Бєлкін І.В. 1
77532 лекція-презентація, тема 4 Бєлкін І.В. 1
77533 лекція-презентація, тема 5 Бєлкін І.В. 1
77534 лекція-презентація, тема 6 Бєлкін І.В. 1
77535 лекція-презентація тема 7 Бєлкін І.В. 2
78778 Інтернет-маркетинг. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальність – 07 Бєлкін І.В. 2
78777 Інтернет-маркетинг. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальність – 075 Бєлкін І.В. 4
86361 Інтернет - маркетинг. Робоча проргама. Бєлкін І.В. 4
86362 Інтернет - маркетинг. Силабус. Бєлкін І.В. 2